Proiect UE de Twinning

Obiectivul general al proiectului de Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova” este de a îmbunătăți managementul finanțelor publice prin consolidarea mediului de control intern și audit în sectorul public din Republica Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE.

Scopul proiectului este de a dezvolta un mediu eficient de control intern și de audit în sectorul public, în conformitate cu clauzele aplicabile de la articolul 49 din Acordul de Asociere.

Perioda de implementare a proiectul de este septembrie 2017 - septembrie 2019. Toate activitățile vor fi implementate în comun cu partenerii proiectului, și anume Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (MF) și consorțiul format de Oficiul Federal de Administrare (BVA) al Republicii Federale Germania și Ministerul Finanțelor Publice (MFP ) din România.

Componente și rezultate

 

Proiectul de Twinning este structurat în următoarele componente:

     Componenta 0: Activități generale

     Componenta 1: Consolidarea sistemului general de gestiune și control financiar și consolidarea capacității administrației centrale și a organizațiilor bugetare individuale de a răspunde recomandărilor auditului intern și extern. 

     Componenta a 2-a: Consolidarea sistemului și a capacităților de audit intern al autorităților publice de stat și locale

     Componenta a 3-a: Reforma Inspecției Financiare și implementarea noilor sale sarcini

     Componenta a 4-a: Constituirea unui mecanism solid pentru instruirea specialiștilor în domeniul finanțelor publice.

Proiectul își propune să obțină următoarele rezultate:

      Întregul sistem de MFC este consolidat și capacitatea organizațiilor bugetare individuale si ale administrației publice centrale de a aborda recomandările auditului intern și extern este îmbunătățită.

      Sistemul și capacitățile de audit intern ale autorităților de stat și locale sunt consolidate.

      Inspecția Financiară este reformată și se implementează noile sarcini.

      Un mecanism solid pentru instruirea specialiștilor în domeniul finanțelor publice a fost constituit. 

Beneficiarii și partenerii proiectului

 

    

 Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (MF) 

 

Oficiul Federal de Administrare (BVA) al Republicii Federale Germania 

 

 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP ) din România 

 

Echipa proiectului

 

Viorica Pricop – LIDER DE PROIECT DIN ȚARA BENEFICIARĂ (Republica Moldova)

Klaus-Jens Motel – LIDER DE PROIECT DIN STATUL MEMBRU (Germania)

Mioara Diaconescu – LIDER ADJUNCT DE PROIECT DIN STATUL MEMBRU (România)   

Raisa Cotorobai - CONSILIER REZIDENT DE TWINNING OMOLOG DIN ȚARA BENEFICIARĂ (Republica Moldova)

Anca Ochișor - CONSILIER REZIDENT DE TWINNING DIN STATUL MEMBRU (România)     


Liderii de Componente

Eva Lingrün 
Componenta 1
Ministerul Afacerilor Economice din statul North Rhine-Westphalia

Jan Riener
Componenta 2
Ministerul Economiei, Energiei, Transporturilor și Dezvoltării Regionale din statul Hesse

Dragoş Niculae
Componenta 3
Ministerul Finanțelor Publice din România

Thomas Fernandez
Componenta 4
Sediul Federal de Poliție, Germania

Comunicate

.

Contacte

 

Anca – Mihaela Ochișor, Consilier Rezident de Twinning

Tel. +373 22 26 25 84

       +373 22 26 27 40

e-mail: anca.ochisor@mf.gov.md

Ministerul Finanțelor
str. Constantin Tănase 7
Chișinău, MD 2005, Republica Moldova

 

 

Documente relevante