Cont pentru donații pentru combaterea COVID-19

Datele bancare pentru transferul mijloacelor băneşti sub formă de donație pentru combaterea COVID-19

1) În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria  de Stat

IBAN: MD29TRPAAA144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria  de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: Donații pentru combaterea COVID-19

2) În dolari SUA (USD)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

IBAN: MD64NBPAAP144121A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: Donații pentru combaterea COVID-19

3) În EURO (EUR)

Beneficiar: Ministerul Finantelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD71NBPBBP144121A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226, account no. 060.01.26.226

Destinaţia plăţii: Donații pentru combaterea COVID-19