Partenerii Directoratului Liniei de Credit

Partenerii Directoratului Liniei de Credit

Parteneri în implementarea Proiectelor investiţionale finanţate din împrumuturi externe de stat pentru dezvoltare

Denumirea OrganizatieiLinks

Guvernul Republicii Moldova

www.gov.md

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

www.mf.gov.md

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

www.worldbank.org

Banca Naţională a Moldovei

www.bnm.org

Banca Europeană de Investiţii

www.eib.org

Unitatea de Implementare a Proiectului Bancii Mondiale de Ameliorare a Competitivitatii

www.mec.gov.md

Unitatea Consolidată de Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Agricultură (CAPMU)

www.capmu.md

Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă ( UCIP-IFAD)

www.ifad.md

Fondul de Dezvoltare Durabila Moldova, Linia de Credit în cadrul Proiectului COMPACT

www.sda.gov.md

Fondul Provocările Mileniului Moldova, Linia de Credit în cadrul Proiectului COMPACT

www.mca.gov.md

Comisia Europeană

www.ec.europa.eu

Banca Europeană de Investiţii

www.eib.org

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

www.odimm.md

Unitatea pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (UCIMPRSVV), Linia de Credit în carul Proiectului Filiera Vinului

www.winemoldova.md

BC Moldova-Agroindbank S.A

www.maib.md; tel: 22-224-394

BC Victoriabank S.A.

www.victoriabank.md; tel: 22-576-175

BC Moldindconbank S.A.

www.moldindconbank.com; tel: 22-576-893

BC Mobiasbancă- Groupe Societe Generale S.A.

www.mobiasbanca.md; tel: 22-256-548

BC Energbank S.A.

www.energbank.com; tel: 22-858-056

Banca de Finanţe şi Comerţ S.A.

www.fincombank.com; tel: 22- 269-816

O.C.N. Corporaţia Financiară Rurală S.A.

www.microfinance.md; tel: 22-595-559

BC Comerţbank S.A.

www.comertbank.md; tel: 22-839-748

ÎM OM MoldCredit SRL

www.moldcredit.md; tel: 22-549-239

BC ProCreditBank SA

www.procreditbank.md; tel: 22-836-566

BC EuroCreditBank SA

www.info@ecb.md; tel: 22-500-134

Banca Comerciala Romina Chisinau S.A

www.bcr.md; tel : 22-852-000

O.C.N. Microinvest S.R.L.

https://microinvest.md; tel. 22 801-701