Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanţelor 2016

Nr. d/o Denumirea setului de date  Frecvenţa actualizării datelor Direcţa responsabilă
1 Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali Lunar DRCASC
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
        mai 2016 iunie 2016
2 Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) şi auditul instituţiilor financiare (AIF) Lunar DRCASC
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
        mai 2016 iunie 2016
3 Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) şi auditul instituţiilor financiare (AIF) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI  din  16.03.2007 privind activitatea de audit. Lunar DRCASC
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
        mai 2016 iunie 2016
4 Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public La necesitate DACFPI
5 Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului Lunar DBSBPN, DGSB
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
            iunie 2016
6 Informaţia privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenţie al Guvernului Lunar DBSBPN, DGSB
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
            iunie 2016
7 Evoluţia indicatorilor bugetari Anual DBSBPN, DGSB
8 Raport privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia Lunar DR, DGTS
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
            iunie 2016
9 Raport privind executarea bugetului consolidat central, conform Standardului Special de Diseminare a Datelor (SDDS) Lunar DR, DGTS
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
            iunie 2016
10 Informaţia privind creanţele cu termen de achitare expirat ale instituţiilor bugetare Lunar DR, DGTS
 decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
      aprilie 2016 mai 2016 iunie 2016
11 Informaţia privind datoriile cu termen de achitare expirat ale instituţiilor bugetare Lunar DR, DGTS
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
      aprilie 2016 mai 2016 iunie 2016
12 Raport privind executarea bugetului public naţional, conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS) Lunar, trimestrial, anual DR, DGTS
13 Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor La necesitate DGTS
14 Clasificaţia programelor şi subprogramelor La necesitate DBSBPN, DGSB
15 Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare La necesitate DBSBPN, DGSB
16 Clasificaţia economică La necesitate DBSBPN, DGSB
17 Datoria sectorului public Trimestrial SME, DGDP
decembrie 2016   septembrie 2016 iunie 2016 martie 2016 decembrie 2015
18 Datoria de stat şi datoria UAT Trimestrial SME, DGDP
decembrie 2016     septembrie 2016 iunie 2016 martie 2016
19 Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă Lunar DFED, DGDP
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
          mai 2016 iunie 2016
20 Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA) Lunar DFED, DGDP
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
          mai 2016 iunie 2016
21 Soldul datoriei de stat externe pe valute Lunar DFED, DGDP
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
          mai 2016 iunie 2016
22 Soldul datoriei de stat interne Lunar DAI, DGDP
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
      aprilie 2016 mai 2016 iunie 2016
23 Structura datoriei de stat interne Lunar DAI, DGDP
decembrie 2016 noiembrie 2016 octombrie 2016 septembrie 2016 august 2016 iulie 2016
      aprilie 2016 mai 2016 unie 2016
24 Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi FIDA Trimestrial DR, DGDP
trimestrul IV 2016 trimestrul III 2016 trimestrul II 2016

 

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanţelor