Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Seminar privind conceptul de control financiar public intern pentru secretarii de stat din Moldova

20 Martie, 2017 - 16:09

Secretarii de stat ai autorităţilor publice centrale au fost instruiţi în cadrul unui seminar de informare cu privire la conceptul de control financiar public intern (CFPI), organizat de către Ministerul Finanţelor cu suportul experţilor olandezi. Seminarul a fost susţinut de către experţii Ministerului Finanţelor al Olandei, Jan van Tuinen şi Manfred van Kesteren, şi reprezentaţii Ministerului Finanţelor.

Agenda seminarului a inclus subiecte precum structura sistemului şi componentele CFPI, implementarea CFPI la nivel de instituţie, inclusiv rolul şi responsabilităţile fiecărui angajat, principiile bunei guvernări, responsabilităţile în implementarea sistemului de management financiar şi control, rolul şi responsabilităţile subdiviziunilor economie şi finanţe şi audit intern, precum şi cadrul naţional care reglementează CFPI.

De asemenea, în cadrul seminarului s-a discutat şi despre managementul riscurilor şi activităţile de control, monitorizarea şi evaluarea acestora, dar şi alte aspecte importante pentru o guvernare eficientă şi transparentă, în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare.