Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Remis spre consultare publică Tatiana Bodrug,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 27 27,
tatiana.bodrug@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în pos Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului. Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” Inițierea elaborării proiectului Oxana Dubovicenco,
Consultant principal,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 26 76 ,
oxana.dubovicenco@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” Inițierea elaborării proiectului Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Ord. MF privind aprobarea form.-tip ”Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din ace Remis spre consultare publică Alina Platița,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 34 38,
alina.platita@sfs.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului nr. 126 din 04.10.2017 Remis spre consultare publică Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului CET18 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Regulamentului privind modul de completarea a acestuia. Remis spre consultare publică Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 70,
irina.trocin@sfs.md
Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea unor ordine Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 70,
irina.trocin@sfs.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 70,
irina.trocin@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.377 din 25 aprilie 2018”. Remis spre consultare publică
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public – privat Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” Remis spre consultare publică Alexandru Rodideal,
Şef secție,
• Secția recreditare,
022 26 27 80,
alexandru.rodideal@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.972 din 11 septembrie 2001 Inițierea elaborării proiectului Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în HG nr.246 din 8 aprilie 2010 Remis spre expertizare juridică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență financiară externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 875 din 22 decembrie 2015” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la asigurarea implementării Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 Remis spre consultare publică Sergiu Slova,
Consultant principal,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 25 40,
sergiu.slova@mf.gov.md
Proiectul HG ” Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă” Remis spre consultare publică Angela Cojocaru,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 43,
angela.cojocaru@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria