Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare” Aprobat

Aprobat HG nr. 1081 din 13.12.2017
Irina Borș,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 27 49,
irina.bors@mf.gov.md
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” Aprobat

Aprobat HG nr. 1011 din 21.11.2017
Irina Borș,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 27 49,
irina.bors@mf.gov.md
Proiectul HG Cu privire la modificarea unor acte normative Aprobat

Aprobat HG nr. 568 din 20.06.2018
Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” Aprobat

Aprobat HG nr. 567 din 20.06.2018
Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă” Aprobat

Aprobat HG nr.202 din 28.02.2018
Gheorghe Zgherea,
Consultant principal,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 97,
gheorghe.zgherea@mf.gov.md
Aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri de implementare a Programului de stat ”Prima casă” Aprobat

Aprobat Legea nr.293 din 21.12.2017
Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Aprobat

Aprobat Legea nr.294 din 21.12.2017
Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF cu privire la aprobarea modelelor unor contracte și formulare Aprobat

Aprobat Ordin MF nr. 73 din 28.03.2018
Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea de împuterniciri Aprobat

Aprobat HG nr.352 din 18.04.2018
Nona Bîtco,
Consultant principal,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 25 33,
nona.bitco@mf.gov.md
Proiectului Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 09 din 15.01.2018 Aprobat

Ordin MF nr.102 din 04.06.2018
Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 Aprobat

Aprobat HG nr.124 din 02.02.2018
Petru Babuci,
Consultant principal,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)” Aprobat

Aprobat HG nr.1148 din 20.12.2017
Marina Popușoi,
Șef serviciu,
• Serviciul analiză și risc,
022 26 26 93,
marina.popusoi@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit Aprobat

Ordin MF nr.09 din 15.01.2018
Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tip al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale Aprobat

Ordin MF nr.08 din 15.01.2018
Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă Aprobat

Aprobat HG nr.227 din 12.03.2018
Vadim Tulbu,
Şef secție,
• Secția politici fiscale și vamale,
022 26 28 43,
vadim.tulbu@mf.gov.md
Modificarea și completarea unor HG (în partea ce ține de impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru TI) Aprobat

Aprobat HG nr.996 din 21.11.2017
Natalia Stiharu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
natalia.stiharu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale MF (în partea ce ține de reglementarea specificului ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de persoane fizice ce desfășoară activități independente) Aprobat

Aprobat Ordin MF nr.72 din 27.03.2018
Natalia Stiharu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
natalia.stiharu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 Aprobat

Aprobat Ordin MF nr.71 din 26.03.2018
Natalia Stiharu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
natalia.stiharu@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 şi nr. 4 la HG nr. 1450 din 24 decembrie 2007” Aprobat

Aprobat HG nr.294 din 04.04.2018
Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectului HG „Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HG nr. 128 din 08.02.2008 cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” Aprobat

Aprobat HG nr.128 din 08.02.2008
Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria