Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unei hotărîri de Guvern Aprobat

HG nr. 1240 din 19.12.2018 privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unei hotărîri de Guvern
Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Anastasia Eremeeva-Copcea,
Şef secție,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului u privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială Aprobat

Ordinului MF nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială
Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” Aprobat

Aprobat Legea nr. 234 din 08.11.2018
Raisa Cotorobai,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
raisa.cotorobai@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind Reglementarea eliberării și evidenței formularului Certificat de producător agricol autohton de către primării Inițierea elaborării proiectului Evelina Ababii,
Inspector superior,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 63,
evelina.ababii@sfs.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte normative Inițierea elaborării proiectului Evelina Ababii,
Inspector superior,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 63,
evelina.ababii@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1232 din 12 decembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc Remis spre aprobare Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 16.05.2018 Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998” Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Șef serviciu,
Serviciul analiză și reglementări a activelor statului,
022 26 26 65,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Doni Viorica,
Consultant superior,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1017 din 17 octombrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1215 din 05 decembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1151 din 21 noiembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria