Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1232 din 12 decembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc Remis spre aprobare Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 16.05.2018 Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998” Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1017 din 17 octombrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1215 din 05 decembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1151 din 21 noiembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 și prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr.281/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1121 din 14 noiembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul Instrucțiunilor cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă și dobândă flotantă Remis spre consultare publică Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2019 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1092 din 08.11.2018
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”” Remis spre consultare publică Marina Ghidirim,
Șef serviciu,
• Serviciul analiză și risc,
022 26 26 93,
marina.ghidirim@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Secretar general al ministerului,
Conducerea,
022 26 27 00,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” Remis spre consultare publică Diana Tricolici,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
022 82 34 35,
diana.tricolici@sfs.md
Proiectul HG privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.__/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la transmiterea unui teren” Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 46,
irina.reahovscaia@sfs.md

Страницы

Selectați categoria