Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2019 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1092 din 08.11.2018
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”” Remis spre consultare publică Marina Ghidirim,
Șef serviciu,
• Serviciul analiză și risc,
022 26 26 93,
marina.ghidirim@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Secretar general al ministerului,
Conducerea,
022 26 27 00,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” Remis spre consultare publică Diana Tricolici,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
022 82 34 35,
diana.tricolici@sfs.md
Proiectul HG privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.__/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la transmiterea unui teren” Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 46,
irina.reahovscaia@sfs.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”” Inițierea elaborării proiectului Marina Ghidirim,
Șef serviciu,
• Serviciul analiză și risc,
022 26 26 93,
marina.ghidirim@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF privind aprobarea modificărilor și completărilor la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” aprobat prin Ordinul MF nr.118/2013 Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern Aprobat

Ordin Nr. 153 din 12.09.2018
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 26 36,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Inițierea elaborării proiectului Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului de implementare a Programului de stat “Prima casă”, aprobat prin HG nr. 202/2018 Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vănzărilor” Inițierea elaborării proiectului Mihail Garmandir,
Inspector principal,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 80,
mihail.garmandir@sfs.md
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 06,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru executarea articolului 31 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria