Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Hotărîrii Guvernului u privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială Aprobat

Ordinului MF nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială
Petru Babuci,
Consultant principal,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” Aprobat

Aprobat Legea nr. 234 din 08.11.2018
Raisa Cotorobai,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
raisa.cotorobai@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind Reglementarea eliberării și evidenței formularului Certificat de producător agricol autohton de către primării Inițierea elaborării proiectului Evelina Ababii,
Inspector superior,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 63,
evelina.ababii@sfs.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte normative Inițierea elaborării proiectului Evelina Ababii,
Inspector superior,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 63,
evelina.ababii@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1232 din 12 decembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc Remis spre aprobare Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 16.05.2018 Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998” Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1017 din 17 octombrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1215 din 05 decembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1151 din 21 noiembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 și prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr.281/2017 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1121 din 14 noiembrie 2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul Instrucțiunilor cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă și dobândă flotantă Remis spre consultare publică Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2019 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.1092 din 08.11.2018
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria