Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG cu privire la aprobarea listei serviciilor, metodologiei de calculare și cuantumului tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase diagnosticarea pietrelor preţiose Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 58 din 11.02.2019
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul legii cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară Adoptat de Parlament Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Adoptat de Parlament Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.387 din 28 mai 2014 Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 01.08.2018
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale. Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni aferent executării art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 12.03.2018
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale Inițierea elaborării proiectului Mihail Garmandir,
Inspector principal,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 80,
mihail.garmandir@sfs.md
Proiectul hotărârii Guvernului ,,Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2019” Remis spre consultare publică Alexandru Chirtoca,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 14,
alexandru.chirtoca@mf.gov.md
Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public. Remis spre consultare publică Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 06,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unei hotărîri de Guvern Aprobat

HG nr. 1240 din 19.12.2018 privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unei hotărîri de Guvern
Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Anastasia Eremeeva-Copcea,
Şef secție,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului u privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială Aprobat

Ordinului MF nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială
Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” Aprobat

Aprobat Legea nr. 234 din 08.11.2018
Raisa Cotorobai,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
raisa.cotorobai@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind Reglementarea eliberării și evidenței formularului Certificat de producător agricol autohton de către primării Inițierea elaborării proiectului Evelina Ababii,
Inspector superior,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 63,
evelina.ababii@sfs.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte normative Inițierea elaborării proiectului Evelina Ababii,
Inspector superior,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 63,
evelina.ababii@sfs.md

Страницы

Selectați categoria