Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea HG nr.10 din 05.01.2012, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” Pregătire Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 Remis spre consultare publică Silvia Cotun,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 17,
silvia.cotun@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant superior,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant superior,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 70,
irina.trocin@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 Remis spre consultare publică Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat aprobat prin HG nr. 395 din 05.06.2017 Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă Remis spre consultare publică Iurie Nastas,
Şef al secţiei,
• Secția asistență externă,
022 26 26 81,
iurie.nastas@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 Remis spre consultare publică Silvia Cotun,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 17,
silvia.cotun@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Aprobat

HG nr. 696 din 30.08.2017
Iuri Paşinschi,
Secretar general al ministerului,
Conducerea,
022 26 27 00,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea și completarea HG nr. 696 din 30.08.2017 Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Secretar general al ministerului,
Conducerea,
022 26 27 00,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, aprobat prin HG nr. 972 din 11 septembrie 2001 Remis spre consultare publică Olga Babanschi,
SFS, Direcția impozite locale și alte venituri,
022-82-33-67,
olga.babanschi@sfs.md
Aprobarea Conceptului Programului „Prima Casă” Aprobat

HG nr. 612 din 01.08.2017
Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Remis spre consultare publică Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 Remis spre consultare publică Dina Roşca,
Şef secție,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 13,
dina.rosca@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Dina Roşca,
Şef secție,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 13,
dina.rosca@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului”. Remis spre consultare publică Marina Chiriac,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 39,
marina.chiriac@mf.gov.md
Modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 4 la HG nr. 1450 din 24.12.2007 Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației Remis spre consultare publică Anastasia Eremeeva-Copcea,
Şef secție,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Aprobarea „Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine” Remis spre consultare publică

Страницы

Selectați categoria