Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 06.08.2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre RM si UE privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova Remis spre consultare publică Iulia Ciumac,
Şef secție,
• Secția asistență externă,
022 26 26 63,
iulia.ciumac@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM și UE privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de ințelegere ca parte integrantă a acestui acord Remis spre consultare publică Iulia Ciumac,
Şef secție,
• Secția asistență externă,
022 26 26 63,
iulia.ciumac@mf.gov.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24 octombrie 2008) Remis spre consultare publică Ina Bitco,
Consultant principal,
• Secția prognoză și analiză macrofinanciară,
022 26 26 32,
ina.bitco@mf.gov.md
Proiectul Planului sectorial anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020 Remis spre consultare publică Sergiu Ceban,
Şef adjunct al direcţiei,
SFS, Direcției securitate internă și anticorupție,
022 82 34 08,
sergiu.ceban@sfs.gov.md
Proiectul Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020 Remis spre consultare publică Sergiu Scripca,
Şef secție,
Secția planificare strategica și managementul calităţii,
022 57 42 13,
sergiu.scripca@customs.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea HG nr.10 din 05.01.2012, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” Pregătire Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 Remis spre consultare publică Silvia Cotun,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 17,
silvia.cotun@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 70,
irina.trocin@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 Remis spre consultare publică Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat aprobat prin HG nr. 395 din 05.06.2017 Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă Remis spre consultare publică Iurie Nastas,
Şef al secţiei,
• Secția asistență externă,
022 26 26 81,
iurie.nastas@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 Remis spre consultare publică Silvia Cotun,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 17,
silvia.cotun@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Aprobat

HG nr. 696 din 30.08.2017
Iuri Paşinschi,
Secretar general al ministerului,
Conducerea,
022 26 27 00,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea și completarea HG nr. 696 din 30.08.2017 Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Secretar general al ministerului,
Conducerea,
022 26 27 00,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, aprobat prin HG nr. 972 din 11 septembrie 2001 Remis spre consultare publică Olga Babanschi,
SFS, Direcția impozite locale și alte venituri,
022-82-33-67,
olga.babanschi@sfs.md
Aprobarea Conceptului Programului „Prima Casă” Aprobat

HG nr. 612 din 01.08.2017
Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Remis spre consultare publică Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md

Страницы

Selectați categoria