Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la HG nr.246 din 8 aprilie 2010” Aprobat

Aprobat HG nr. 200 din 28.02.2018
Proiectul HG ,,Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” Aprobat

Aprobat HG nr. 351 din 18.04.2018
Natalia Carauş,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 88,
natalia.caraus@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea priorităților de politici sectoriale 2019-2021 Aprobat

Aprobat HG nr. 350 din 18.04.2018
Natalia Carauş,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 88,
natalia.caraus@mf.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 Aprobat

Aprobat HG nr. 278 din 28.03.2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 Aprobat

Aprobat Legea nr. 101 din 07.06.2018
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” Aprobat

Aprobat HG nr. 537 din 06.06.2018
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare” Aprobat

Aprobat HG nr. 1081 din 13.12.2017
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” Aprobat

Aprobat HG nr. 1011 din 21.11.2017
Proiectul HG Cu privire la modificarea unor acte normative Aprobat

Aprobat HG nr. 568 din 20.06.2018
Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” Aprobat

Aprobat HG nr. 567 din 20.06.2018
Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă” Aprobat

Aprobat HG nr.202 din 28.02.2018
Gheorghe Zgherea,
Consultant principal,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 97,
gheorghe.zgherea@mf.gov.md
Aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri de implementare a Programului de stat ”Prima casă” Aprobat

Aprobat Legea nr.293 din 21.12.2017
Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Aprobat

Aprobat Legea nr.294 din 21.12.2017
Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF cu privire la aprobarea modelelor unor contracte și formulare Aprobat

Aprobat Ordin MF nr. 73 din 28.03.2018
Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea de împuterniciri Aprobat

Aprobat HG nr.352 din 18.04.2018
Nona Bîtco,
Consultant principal,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 25 33,
nona.bitco@mf.gov.md
Proiectului Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 09 din 15.01.2018 Aprobat

Ordin MF nr.102 din 04.06.2018
Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 Aprobat

Aprobat HG nr.124 din 02.02.2018
Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)” Aprobat

Aprobat HG nr.1148 din 20.12.2017
Marina Ghidirim,
Șef serviciu,
• Serviciul analiză și risc,
022 26 26 93,
marina.ghidirim@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit Aprobat

Ordin MF nr.09 din 15.01.2018
Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tip al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale Aprobat

Ordin MF nr.08 din 15.01.2018
Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md

Страницы

Selectați categoria