Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG ”Cu privire la transmiterea unor terenuri” Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului nr.819 din 18 octombrie 2017 Remis spre consultare publică
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal Remis spre consultare publică Irina Cebaniuc,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
022 82 34 14,
Irina.Cebaniuc@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult Remis spre consultare publică
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea HG nr. 836 din 13 septembrie 2010” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF cu privire la stabilirea comisionului de garantare Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la HG nr.1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Remis spre consultare publică Tatiana Lupanciuc ,
Consultant principal,
• Secția recreditare,
022 26 28 05,
tatiana.lupanciuc@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală Remis spre consultare publică
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea şi completarea HG nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei Remis spre consultare publică Andrei Țurcanu,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
022 82 34 35,
andrei.turcanu@sfs.md
Proiectul Ordinului MF privind modificarea și completarea Ordinului MF nr. 58 din 28 aprilie 2015 Remis spre consultare publică Angela Bătrânac,
Inspector,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
022 82 33 64,
angela.batrinac@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 5 din 11 ianuarie 2017 Remis spre consultare publică Alexandra Culicova,
Inspector principal,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
022 82 33 78,
alexandra.culicova@sfs.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 118 din 28 august 2017 Remis spre consultare publică Angela Cucerenco,
Inspector,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
022 82 33 64,
angela.cucerenco@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 28 din 9 februarie 2017 Remis spre consultare publică Alexandra Culicova,
Inspector principal,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
022 82 33 78,
alexandra.culicova@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 17 din 27 ianuarie 2017 Remis spre consultare publică Alexandra Culicova,
Inspector principal,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
022 82 33 78,
alexandra.culicova@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 11 din 16 ianuarie 2017 Remis spre consultare publică Alexandra Culicova,
Inspector principal,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
022 82 33 78,
alexandra.culicova@sfs.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la completarea Ordinului MF nr. 21 din 02 februarie 2017 Remis spre consultare publică Ludmila Eșanu,
Inspector superior,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
022 82 33 78,
liudmila.esanu@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei la HG nr. 617 din 2 august 2017 Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG ,,Privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2018” Remis spre consultare publică Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria