Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public – privat Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” Remis spre consultare publică Alexandru Rodideal,
Şef secție,
• Secția recreditare,
022 26 27 80,
alexandru.rodideal@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.972 din 11 septembrie 2001 Inițierea elaborării proiectului Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în HG nr.246 din 8 aprilie 2010 Remis spre expertizare juridică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 875 din 22 decembrie 2015” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la asigurarea implementării Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 Remis spre consultare publică Sergiu Slova,
Consultant principal,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 25 40,
sergiu.slova@mf.gov.md
Proiectul HG ” Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă” Remis spre consultare publică Angela Cojocaru,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 43,
angela.cojocaru@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 351 din 23.03.2005 Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.960 din 07 noiembrie 2017. Remis spre consultare publică
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat Remis spre consultare publică Sergiu Slova,
Consultant principal,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 25 40,
sergiu.slova@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Oxana Dubovicenco,
Consultant principal,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 26 76 ,
oxana.dubovicenco@mf.gov.md
Proiect de Hotărâre „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont” Remis spre consultare publică Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010” Aprobat

Aprobat HG nr.498 din 29.05.2018
Proiectul HG ,,Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova” Aprobat

Aprobat HG nr. 377 din 25.04.2018
Iulia Ciumac,
Şef secție,
• Secția asistență externă,
022 26 26 63,
iulia.ciumac@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la HG nr.246 din 8 aprilie 2010” Aprobat

Aprobat HG nr. 200 din 28.02.2018
Proiectul HG ,,Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” Aprobat

Aprobat HG nr. 351 din 18.04.2018
Natalia Carauş,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 88,
natalia.caraus@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria