Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul hotărârii Guvernului pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a 1 ) și b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Perioada: 
с пятница, 8 ноября, 2019 - 10:15 по среда, 20 ноября, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda