Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Prezentul proiect de ordin a fost elaborat reieșind din modificările operate la Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, în vigoare din data de 07.01.2019 care stabilesc schimbarea anumitor noțiuni de bază, în vederea facilitării înțelegerii și implementării eficiente a sistemului de control financiar public intern. Astfel, scopul acestui proiect constă în alinierea redacției actuale a Ordinul ministrului finanțelor nr.189 / 2015 privind aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public la prevederile cadrului normativ de reglementare a controlului financiar public intern, precum și actualizarea acestuia avînd în vedere ultimele evoluții și cerințe în domeniu.

Elaborarea proiectului de act normativ reprezintă inclusiv o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de răspundere managerială promovat de Uniunea Europeană, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art.49, titlul IV, Capitolul 7 din Acordul de Asociere RM – UE.

 

Perioada: 
с понедельник, 28 октября, 2019 - 14:15 по пятница, 15 ноября, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda