Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanțelor, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 189/2015 cu privire la modificarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public, reieșind din modificările operate la Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, în vigoare din data de 07.01.2019 care stabilesc schimbarea anumitor noțiuni de bază, în vederea facilitării înțelegerii și implementării eficiente a sistemului de control financiar public intern.

Scopul acestui proiect constă în alinierea redacției actuale a Ordinului ministrului finanțelor nr. 189/2015 privind aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public la prevederile cadrului normativ de reglementare a controlului financiar public intern, precum și actualizarea acestuia avînd în vedere ultimele evoluții și cerințe în domeniu.

Elaborarea proiectului de act normativ reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, Capitolul 7 din Acordul de Asociere.

Pentru asigurarea calității proiectului, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 25 iunie 2019, la adresa electronică: petru.babuci@mf.gov.md, consultant principal, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern.

Perioada: 
с четверг, 30 мая, 2019 - 14:00 по вторник, 25 июня, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda