Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Proiectul de hotărâre este înaintat de către Ministerul Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională de Management pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională.

Prezentul proiect a fost elaborat reieșind din necesitatea ajustării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.576/2017 la prevederile Acordurilor de finanțare și la Descrierile Sistemelor de Management și Control ale Programele de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională (PCTT), eligibile pentru Republica Moldova, precum și la prevederile Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019.

Elaborarea proiectului hotărârii de guvern privind modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană și intrarea în vigoare a acesteia la data publicării este imperativă, deoarece este necesară îndeplinirea condițiilor asumate de către Republica Moldova în cadrul PCTT și, respectiv, debursarea tranșelor pentru beneficiarii din Republica Moldova.   

 

Perioada: 
с понедельник, 28 октября, 2019 - 10:30 по среда, 30 октября, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda