Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanțelor, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin privind modificarea ordinului ministrului finanțelor nr. 4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declarației de răspundere managerială.

Scopul acestui proiect constă în alinierea redacției actuale a ordinului menționat la prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr. 229/2010, modificată prin Legea nr. 234/2018, precum și actualizarea acestora avînd în vedere lecțiile învățate și experiența procesului național de autoevaluare și raportare a controlului intern managerial conform reglementărilor actuale.

Elaborarea proiectului de act normativ reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, Capitolul 7 din Acordul de Asociere.

Pentru asigurarea calității proiectului, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 25 iunie 2019, la adresa electronică: petru.babuci@mf.gov.md, consultant principal, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern.

 

Perioada: 
с четверг, 30 мая, 2019 - 14:15 по вторник, 25 июня, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda