Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanțelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 / 2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere și pe bază de contract în sectorul public.

Prin elaborarea proiectului respectiv se intenționează consolidarea auditului intern din sectorul public prin oferirea posibilității accesării serviciilor de audit intern de către entitățile publice, care nu dispun de subdiviziuni proprii de audit intern. De asemenea, proiectul vine să realizeze unele dintre prevederile art.19, alineatul (1) al Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010, modificată prin Legea nr.234/2018.

Elaborarea acestui proiect de act normativ reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere.

Pentru asigurarea calității proiectului, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 25 iunie 2019, la adresa electronică: petru.babuci@mf.gov.md, consultant principal, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern.

 

Perioada: 
с четверг, 30 мая, 2019 - 14:00 по пятница, 28 июня, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda