Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 / 2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern din sectorul public.

Elaborarea proiectului respectiv are ca scop determinarea criteriilor omogene de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern în funcție de volumul de activitate a acestora, pentru a asigura auditarea sistematică a întregului obiect al activității entității publice. Prin elaborarea și promovarea proiectului de Hotărîre a Guvernului se intenționează realizarea prevederilor art.19, alin.(5) al Legii nr.229 / 2010 privind controlul financiar public intern, modificată prin Legea nr.234/2018.

Elaborarea acestui proiect de act normativ reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere.

Pentru asigurarea calității proiectului, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 28 iunie  2019, la adresa electronică: ludmila.popa@mf.gov.md, șef-adjunct, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern.

 

Perioada: 
с четверг, 30 мая, 2019 - 14:00 по пятница, 28 июня, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda