Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Ministerul Finanțelor, în temeiul prevederilor art.21 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și pct.190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610 din 3 iulie 2018, anunță inițierea procesului de consultare publică a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale.

Proiectul menționat a fost elaborat în vederea executării Art.II lit.a) din Legea nr.147/2018 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, care stabilește că, Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege.

În context, proiectul are ca scop alinierea redacției actuale a Legii privind finanțele publice locale la noile prevederi ale Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 5 iunie 2019, în format electronic, la adresa: ion.iaconi@mf.gov.md.

Persoana de contact: Ion Iaconi, șef Secție bugetele locale, Direcția politici bugetare și sinteză bugetară, tel: (022) 26 26 25.

 

Perioada: 
с среда, 29 мая, 2019 - 08:45 по среда, 5 июня, 2019 - 16:45

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda