Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere a fost elaborat pentru corelarea cadrului normativ secundar la noile prevederi, adoptate la data de 26 iulie 2018 de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.169/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.
Regulamentul conturează procesul de negociere prin care autoritatea contractantă consultă și negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți furnizori de bunuri, executanți de lucrări sau prestatori de servicii. Elementele noi ale proiectului prevăd:
derularea procedurilor de negociere exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registru de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP); 
aplicarea licitației electronice (aucționul) în cadrul procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.  
Perioada: 
с пятница, 24 мая, 2019 - 09:00 по понедельник, 10 июня, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda