Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul a fost elaborat în vederea eliminării neconcordanței dintre prevederile Codul etic al auditorului intern și Carta de audit intern (Regulamentul – model de funcționare a unității de audit intern), aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 74/2014 cu modificările operate la Legea privind controlul financiar public intern nr.229/2010 și Standardele naționale de audit intern, aprobate prin  Ordinul Ministrului Finanțelor nr.153/2018.

cu modificările operate la Legea privind controlul financiar public intern nr.229/2010 și Standardele naționale de audit intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 153/2018.

În esență, finalitățile urmărite prin aprobarea prezentului proiect de act normativ constau în dezvoltarea în continuare a activității de audit intern, precum și  consolidarea funcției respective, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere.

Perioada: 
с пятница, 26 апреля, 2019 - 11:30 по пятница, 24 мая, 2019 - 16:30

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda