Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul actului normativ a fost elaborat în vederea realizării prevederilor art. 9 al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017. 

Acesta prevede, că Consiliul va fi instituit ca organ consultativ pentru examinarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii și raportării financiare, inclusiv a proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate, indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative din domeniul contabilităţii şi raportării financiare,  Planului general de conturi contabile, formularelor de documente primare şi instrucţiunilor privind completarea acestora,  cu scopul de a antrena specialişti calificaţi din autoritățile publice centrale, asociațiile mediului de afaceri și celor profesionale, mediului academic din domeniul contabilității.

Perioada: 
понедельник, 1 апреля, 2019 - 16:15

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda