Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul propus a fost elaborat în vederea implementării prevederilor stipulate în Legea nr.302/2018 pentru modificarea unor acte legislative, și modificării Hotărârii Guvernului nr.294/1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 prin Hotărârea Guvernului nr.44/2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, prezintă spre consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală“ și a Instrucțiunii privind completarea acestuia.

 Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Facturii fiscale, precum și a Intrucțiunii privind completarea acestuia.

Perioada: 
с пятница, 29 марта, 2019 - 16:00 по пятница, 5 апреля, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda