Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.11 din Legea nr.239 din 13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, anunță consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public”.

Proiectul respectiv de regulament intenționează să alinieze procesul de dobândire, confirmare și dezvoltare a calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, cu prevederile modificărilor operate la Legea privind controlul financiar public intern (nr.229 din 23.09.2010).

Punerea în aplicare a acestui mecanism va asigura selectarea şi promovarea persoanelor competente în funcțiile de auditori interni, creând premise pentru asigurarea calității și eficienței activității de audit intern. Scopul final al modificărilor propuse este de a consolida auditul intern din sectorul public, prin dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale persoanelor care practică activitatea de audit intern, fapt care va permite creșterea valorii adăugate adusă entităților publice de către funcția de audit intern.

Perioada: 
с пятница, 29 марта, 2019 - 15:00 по пятница, 19 апреля, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda