Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative”. Modificările urmează a fi operate în 22 acte legislative în scopul aducerii în concordanță a noţiunilor utilizate cu cele din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, recent modificate prin Legea nr.234/2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, pentru facilitarea înțelegerii și implementării conceptului de control financiar public intern, noțiunile „management financiar şi control”, „declaraţie privind buna guvernare” și „unitate de audit intern” au fost substituite cu noţiunile „control intern managerial”, „declaraţie de răspundere managerială” și, respectiv, „subdiviziune de audit intern”.

Elaborarea acestui proiect de act normativ reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern,  obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 25 martie 2019, la adresa electronică: ludmila.popa@mf.gov.md, şef adjunct al Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern.

Perioada: 
с понедельник, 11 марта, 2019 - 12:15 по понедельник, 25 марта, 2019 - 16:30

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda