Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public”.

Elaborarea acestui proiect prezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere, și anume a profesionalizării funcției de audit intern în sectorul public. Aprobarea Regulamentului respectiv reprezintă o acțiune prioritară prevăzută în Planul de acţiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 124 din 02.02.2018.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 18 martie  2019, la adresa electronică: petru.babuci@mf.gov.md, consultant principal, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern.

Perioada: 
с пятница, 1 марта, 2019 - 08:45 по понедельник, 18 марта, 2019 - 16:45

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda