Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanțelor, în temeiul prevederilor art.20 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și pct.177 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610 din 3 iulie 2018, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale.
Proiectul menționat urmează a fi elaborat în vederea executării Art.II lit.a) din Legea nr.147/2018 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, care stabilește că, Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege.
În context, elaborarea proiectului are ca scop alinierea redacției actuale a Legii privind finanțele publice locale la noile prevederi ale Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014.
În vederea asigurării calității proiectului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.
Propunerile urmează a fi transmise până la data de 25 februarie 2019, în format electronic, la adresa: ion.iaconi@mf.gov.md.
Persoana de contact: Ion Iaconi, șef Secție bugetele locale, Direcția politici bugetare și sinteză bugetară, tel: (022) 26 26 25

Perioada: 
с среда, 20 февраля, 2019 - 11:30 по понедельник, 25 февраля, 2019 - 11:30

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda