Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor Hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea cu privire la Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia nr.124 din 02.02.2018; Hotărîrea privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare nr.433 din 15.07.2015; Hotărîrea privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 nr.573 din 06.08.2013).
Modificările şi completările Hotărîrilor Guvernului urmează a fi operate întru aducerea acestora în concordanță cu prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, modificată prin Legea nr.234 din 08.11.2018, întru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art.49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere.
Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 11 martie 2019, la adresa electronică: petru.babuci@mf.gov.md, consultant principal, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern.

Perioada: 
с понедельник, 18 февраля, 2019 - 10:00 по понедельник, 11 марта, 2019 - 10:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda