Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr. 239 din 13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern. Elaborarea proiectului respectiv are ca scop alinierea redacției actuale a Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern cu prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010, modificată prin Legea nr. 234 din 08.11.2018, precum și cu Standardele naționale de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 153 din 12.09.2018. Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 11 martie 2019, la adresa electronică: ludmila.popa@mf.gov.md, șef-adjunct, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern.

Perioada: 
с понедельник, 18 февраля, 2019 - 10:00 по понедельник, 11 марта, 2019 - 10:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda