Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Prezentul proiect propune abrogarea pct. 8 și pct. 13 din Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), care se referă la conservarea și utilizarea Sistemului al cărui Concept a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 355 din 8 mai 2009 doar ca arhivă.
Abrogarea punctelor prenotate este necesară având în vedere, că procedurile de achiziții publice inițiate în Sistemul aprobat prin H.G. nr. 355/2009 încă nu sunt finalizate și totodată, după finalizarea acestora, autoritățile contractante pot opera modificări la contractele de achiziție încheiate în urma desfășurării acestor proceduri, iar utilizarea acestui Sistem doar ca arhivă nu va asigura acest lucru.
În contextul celor enunțate, aprobarea prezentul proiect va asigura implementarea conformă a cadrului normativ existent și realizarea atribuțiilor și drepturilor autorităților contractante statuate în legislație.

Perioada: 
с вторник, 29 января, 2019 - 11:00 по среда, 13 февраля, 2019 - 11:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda