Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul Hotărîrii Guvernului vizează modificarea și completarea Regulamentului de implementare a Programului de stat “Prima casă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 202/2018, în special a condițiilor pe care trebuie să le întrunească solicitantul pentru a dobîndi calitatea de beneficiar al Programului de stat “Prima casă”. Totodată, avînd în vedere că prin Hotărîrea Guvernului nr. 426/2016 cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă și la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1149/2007, s-a dispus excluderea de la 01.01.2019 a carnetelor de muncă, prin prezentul proiect de Hotărîre de Guvern se operează modificări și la pct. 17 subpct.5) din Regulament, în sensul excluderii din lista actelor pe care solicitantul trebuie să le prezinte la creditor, a carnetului de muncă și substituirea acestuia cu un certificat eliberat de angajator privind confirmarea raporturilor de muncă. De asemenea, se propune modificarea unor termeni, prevăzuți în Regulament.

Perioada: 
с четверг, 1 ноября, 2018 - 13:15 по пятница, 9 ноября, 2018 - 13:15

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda