Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

1. Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări are ca scop, corelarea cadrului normativ secundar la noile prevederi, adoptate la data de 26 iulie 2018 de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 169 (publicată în Monitorul Oficial nr. 321-332/527 din 24.08.2018), pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

2. Prin proiectul menționat, se propune să se reglementeze un mecanism eficient și transparent de achiziții publice, care va asigura procurarea lucrărilor, cât și elaborarea documentației de proiectare a lucrărilor, de construcții de orice categorie și instalațiile aferente acestora, precum și pentru lucrările de intervenție în timp la construcțiile existente (modernizări, restaurări, modificări, transformări, consolidări, extinderi și reparații capitale), pentru necesitățile uneia sau cîtorva autorități contractante.

Perioada: 
с четверг, 25 октября, 2018 - 09:30 по пятница, 9 ноября, 2018 - 09:30

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda