Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) Nota informativă la proiectul HG