Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Elaborarea acestui proiect prezintă o necesitate pentru implementarea unui sistem electronic de achiziții publice eficient și transparent. Proiectul Hotărârii de Guvern Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
este elaborat întru realizarea prevederilor Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 14 decembrie 2016, Hotărârii Guvernului nr. 705 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art.847

Perioada: 
с пятница, 24 августа, 2018 - 17:30 по пятница, 14 сентября, 2018 - 17:30

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda