Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Elaborarea acestui proiect prezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere. Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea ”Standardelor naţionale de audit intern” este elaborat întru realizarea prevederilor art. 29 litera b) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730).
Ținând cont de faptul că, Standardele Internaționale ale Practicii Profesionale de Audit Intern au fost modificate în anul 2016, elaborarea acestui proiect prezintă o necesitate imperativă de ajustare a SNAI la standardele nominalizate, în vederea dezvoltării în continuare a activităţii de audit intern în sectorul public

Perioada: 
пятница, 11 мая, 2018 - 09:30

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda