Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.182 din 13 martie 2013, prevede excluderea Î.S. „Relaxare-SM” SRL din lista menţionată supra.

Propunerea de excludere a companiei Î.S. „Relaxare-SM” SRL este motivată de solicitarea benevolă a companiei de excludere din Lista respectivă în baza cererii depuse în formă liberă la Serviciul Fiscal de Stat, urmare a suspendării activității companiei.

Perioada: 
с пятница, 26 января, 2018 - 08:45 по среда, 7 февраля, 2018 - 16:45

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda