ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”

пн, 10/07/2017 - 16:59 -- svetlana.marusic

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”.

Ca bază pentru elaborarea acestui act normativ vor servi Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii la adresa electronică ala.vizir@mf.gov.md pînă la data de 21 iulie 2017.