Lista candidaților admiși la interviu

Lista candidaților admiși la interviu

Concursul  privind ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanțelor:
Va avea loc pe data de 26 decembrie 2019, începere la orele 12:00,
prezența obligatorie a fiecărui candidat cu 10 minute
rezervă la ora stabilită în holul ministerului str. C. Tănase, 7 
Persoanele acceptate pentru proba interviu

Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

Nr.  Numele, PrenumeleOra interviului
1

Genadie Verlan

 

2

Artemie Mațepuro

 

3

Ciobanu Lia

 

4

Rusu Ala

 

5

Daniela Carauș

 

6

Barcari Dorin

 
7

Balanescu Viorica

 

8

Oprea Lilia

 

Proba Interviu  privind ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal
al Direcției politici de reglementare a achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor
va avea loc pe data de 29 noiembrie 2019, la ora 14.00
 
Prezența candidaților obligatorie la 13.55 în holul ministerului str. C. Tănase 7 

Nr.  Numele, Prenumele

1

Radu Rață