Registrul documentelor

Все документы

Buletin statistic aprilie 2020
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 aprilie 2020
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Directoratului Liniei de Credit, Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă la situaţia din 31 martie 2020
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 aprilie 2020 RU
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative
Proiectul Ordinului MF "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară"
Proiectul HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea și evidența Certificatului de producător agricol autohton
Raport privind garanțiile de stat (Aprilie 2020)
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut dintre RM și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Mjlocii"
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2020
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2020 RU
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020
Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule
Datoria de stat externa Martie 2020 RU
Ordinul MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă pentru persoanele fizice indicate la pozițiile 1.7 şi 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999
Datoria de stat externa Martie 2020
Datoria de stat externa Februarie 2020
Datoria de stat externa Februarie 2020 RU

Страницы

Căutare documente

Например: 28.06.2020
Например: 28.06.2020