Registrul documentelor

Все документы

Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2018)
Proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2018
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2018 (Ru)
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018
Proiectul Instrucțiunilor cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă și dobândă flotantă
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru nouă luni ale anului 2018
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 16 mai 2018”
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.11.2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.11.2018 RU
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017
Proiectul hotărârii Guvernului ,, Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)””
Garanţiile de stat Octombrie 2018
Informaţie privind datoria de stat externa octombrie 2018 RU
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Octombrie 2018)
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”

Страницы

Căutare documente

Например: 21.04.2019
Например: 21.04.2019