Registrul documentelor

Все документы

Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de UE
Buletin statistic noiembrie 2019
Bugetul de Stat 2020
Государственный бюджет 2020
Raport privind garanțiile de stat (Noiembrie 2019)
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)””
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat
Proiectul HG ” Privind modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”
Proiectul de Lege privind fondurile de pensii facultative
Proiectul HG cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea BS pentru 2019 nr.303/2018 și modificarea anexei nr.1 la HG nr.594/2019 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea BS pentru 2019
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru nouă luni ale anului 2019
Proiectul HG cu privire la stabilirea pentru anul 2020 a marjei maxime în cadrul Programului de stat ”Prima casă”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.11.2019
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.11.2019 RU
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative
Proiectul de HG ”Pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la HG nr. 179/2003 privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetățenilor în Banca de Economii”
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2019 RU
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2019

Страницы

Căutare documente

Например: 27.02.2020
Например: 27.02.2020