Registrul documentelor

Все документы

Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.05.2019
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.05.2019
Proiectul ordinului MF cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul MF nr.119 din 6 august 2013
Proiectul Ordinului MF pentru aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice
Proiectul HG privind modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale
Proiectul HG cu privire la procedura de executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 aprilie 2019 RU
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 aprilie 2019
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
Raport privind garanțiile de stat (Aprilie 2019)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Aprilie 2019)
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Min Fin (MF), Directoratului Liniei de Credit (DLC) și Unității de Implementare a Proiectului Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) la situația din 31 martie 2019
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 567 din 20.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative”
Информация о внутреннем государственном долге на 30.04.2019
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2019

Страницы

Căutare documente

Например: 27.02.2020
Например: 27.02.2020