Registrul documentelor

Все документы

Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Decembrie 2018)
Proiectul HG cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008
Analiza cheltuielilor 2014-2017
Bugetul de stat 2019
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.12.2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.12.2018 RU
Государственный бюджет 2019
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017
Programul "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)''
Программа "Управление государственным долгом в среднесрочном перспективе (2019-2021)"
Proiectul HG cu privire la aprobarea listei serviciilor, metodologiei de calculare și cuantumului tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase diagnosticarea pietrelor preţiose
Raport privind garanțiile de stat (Noiembrie 2018)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2018)
Proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2018
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2018 (Ru)
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018
Proiectul Instrucțiunilor cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă și dobândă flotantă

Страницы

Căutare documente

Например: 24.01.2019
Например: 24.01.2019