Registrul documentelor

Все документы

Raport privind garanțiile de stat (Martie 2019)
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 martie 2019
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 martie 2019
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.03.2019 RU
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.03.2019
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții
Bugetul pentru cetățeni 2019
Proiectul Ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară pe lîngă MF”
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018
Proiectul Ordinului nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală“ și a Instrucțiunii privind completarea acestuia
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public”
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru anul 2018
Raport privind garanțiile de stat (Februarie 2019)
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 28 februarie 2019
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 28 februarie 2019 RU
Proiectul Ordinului privind aprobarea formularului DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în HG nr. 246 din 8 aprilie 2010
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Februarie 2019)
Информация о внутреннем государственном долге на 28.02.2019
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 28.02.2019

Страницы

Căutare documente

Например: 19.01.2020
Например: 19.01.2020