Подведомственные учреждения

ANTICORUPŢIA

În vederea cooperării eficiente între sectorul public, cel privat şi societatea civilă, precum şi întru depistarea factorilor coruptibili care împiedică dezvoltarea economică şi socială a ţării, în cadrul Ministerului Finanţelor a fost instituit telefonul de încredere şi activată o adresă electronică, la care pot fi sesizate cazuri de corupţie comise de colaboratorii aparatului ministerului şi ai organelor subordonate (Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Serviciul Control Financiar şi Revizie, Agenţia Achiziţii Publice). Ministerul asigură confidenţialitatea adresărilor şi datelor personale.

Telefonul de încredere este  (+373 22) 22-25-00

Adresa electronică pentru sesizări: anticoruptie@mf.gov.md

Puteţi remite un mesaj direct de pe această pagină:

Totodată, Ministerul Finanţelor a iniţiat un studiu referitor la cauzele şi gradul de răspîndire a corupţiei în sistemul ministerului.

Pentru a se evalua perceptibilitatea factorilor externi asupra fenomenului de corupţie, rugăm participarea activă în completarea chestionarului.

Chestionar (clic)