Подведомственные учреждения

Rechizite bancare pentru colectarea mijloacelor băneşti destinate reparaţiei clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei RM

 

Informaţia privind rechizitele bancare ale conturilor destinate pentru colectarea mijloacelor băneşti parvenite din ajutoare umanitare acordate Republicii Moldova pentru reparaţia clădirilor Parlamentului şi Presedintiei RM după cum urmează:

 

1) In lei Republica Moldova

Plătitor: ………………………………………………

Beneficiar: Ministerul Finantelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

Contul beneficiarului: 3357003

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: Pentru reparaţia clădirii Parlamentului RM(cont trezorerial 460100000000003)

Pentru reparaţia clădirii Preşedinţiei RM(cont trezorerial 460100000000004)

 

2) In dolari SUA (USD)

Plătitor: ………………………………………………

Beneficiar: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Contul beneficiarului: 3261584015

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank, NY SWIFT: FRNY US 33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: Pentru reparaţia clădirii Parlamentului RM(cont trezorerial 460100000000003)

Pentru reparaţia clădirii Preşedinţiei RM(cont trezorerial 460100000000004)

 

3) In EURO (EUR)

Plătitor: ………………………………………………

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

Contul beneficiarului: 3261797815

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLOR NL 2A, account no. – 060.01.26.226

Destinaţia plăţii: Pentru reparaţia clădirii Parlamentului RM(cont trezorerial 460100000000003)

Pentru reparaţia clădirii Preşedintiei RM (cont trezorerial 460100000000004)

 

Tel: 22 33 26