Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă Aprobat

Aprobat HG nr.227 din 12.03.2018
Vadim Tulbu,
Şef secție,
• Secția politici fiscale și vamale,
022 26 28 43,
vadim.tulbu@mf.gov.md
Modificarea și completarea unor HG (în partea ce ține de impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru TI) Aprobat

Aprobat HG nr.996 din 21.11.2017
Natalia Stiharu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
natalia.stiharu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale MF (în partea ce ține de reglementarea specificului ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de persoane fizice ce desfășoară activități independente) Aprobat

Aprobat Ordin MF nr.72 din 27.03.2018
Natalia Stiharu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
natalia.stiharu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 Aprobat

Aprobat Ordin MF nr.71 din 26.03.2018
Natalia Stiharu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
natalia.stiharu@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 şi nr. 4 la HG nr. 1450 din 24 decembrie 2007” Aprobat

Aprobat HG nr.294 din 04.04.2018
Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectului HG „Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HG nr. 128 din 08.02.2008 cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” Aprobat

Aprobat HG nr.128 din 08.02.2008
Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” Remis spre consultare publică Oxana Dubovicenco,
Consultant principal,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 26 76 ,
oxana.dubovicenco@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea și completarea HG nr.1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor Remis spre consultare publică
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 Remis spre consultare publică Natalia Stiharu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
natalia.stiharu@mf.gov.md
proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 875 din 22.12.2015” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Iniţierea procesului de ajustare a cadrului normativ secundar privind calculul amortizării în scopuri fiscale Remis spre consultare publică Livia Răileanu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 08,
livia.graur@mf.gov.md
Proiectul ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”. Remis spre consultare publică
Proiectul HG cu privire la completarea HG nr. 568 din 06 mai 2008 Remis spre aprobare Ana Vîrcolici,
Șef serviciu,
Serviciul analiză și reglementări a activelor statului,
022 26 26 65,
ana.vircolici@mf.gov.md
Proiectul HG privind completarea HG nr.560 din 1 august 2012 „Cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului” Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Modificarea și completarea HG nr. 875 din 21 octombrie 2014 Aprobat

HG nr. 56 din 17.01.2018
Lilia Rîmar,
Consultant principal,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 26 74,
lilia.rimar@mf.gov.md
Proiectul de lege privind modificarea Anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la repartizarea mijloacelor financiare Remis spre consultare publică Oxana Dubovicenco,
Consultant principal,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 26 76 ,
oxana.dubovicenco@mf.gov.md
Proiectul de Ordin al Ministrului Finanțelor pentru modificarea și completarea Ordinului MF nr. 63 din 10.08.2009 Inițierea elaborării proiectului
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” Remis spre consultare publică Diana Grosu-Axenti,
Vice-administrator,
Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”,
022 26 28 72,
diana.axenti@ctif.gov.md

Pagini

Selectați categoria