Curs de instruire

Mie, 20/02/2019 - 16:02 |

Coordonatorii responsabili de controlul intern managerial din cadrul autorităţile publice centrale şi autoritățile publice locale din ţară, au fost instruiţi în cadrul unui atelier de lucru cu genericul ”Autoevaluarea şi raportarea sistemului de control intern managerial, emiterea Declaraţiei de răspundere managerială”, organizat de către Ministerul Finanţelor cu sprijinul proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”. Activitatea de instruire a fost moderată de către experţi străini din Croaţia şi...
Română
Vin, 14/12/2018 - 14:34 |

Contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din 32 de raioane, UTA Găgăuzia, municipiile Chișinău și Bălți sunt invitați să participe, în perioada 17 – 18 decembrie 2018, la un ciclu de instruiri în domeniul punerii în aplicare a Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar. Instruirile sunt organizate de Ministerul Finanțelor și vor fi ghidate de membrii grupului de formatori, instituit de minister. Totodată, vă informăm că instruirile pentru contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor finanțate de la bugetul de stat se vor desfășura în mun...
Română
Joi, 15/11/2018 - 17:16 |

Ministerul Finanţelor a organizat în perioada 13-14 noiembrie curent, un seminar de instruire cu genericul ,,Identificarea și descrierea proceselor” la care au participat reprezentanți ai autorităților publice. Scopul seminarului a fost de a consolida cunoștințele teoretice și de a dezvolta aptitudinile practice ale managerilor operaționali responsabili de organizarea, menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management financiar şi control al entităţilor publice. În cadrul seminarului, experții străini Jan van Tuinen și Manfred van Kesteren de la Ministerul Finanțelor din Olanda au vorbit...
Română
Lun, 05/11/2018 - 16:19 |

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) în decursul lunii noiembrie, va organiza 24 de cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru autoritățile și instituțiilor publice din mun. Chișinău ce participă la Programul de utilizare experimentală a acestui sistem. Graficul cursurilor pentru perioada 5 – 29 noiembrie 2018 poate fi accesat aici . În acest interval, în fiecare zi de lucru vor avea loc câte două cursuri de instruire cu durata de trei ore: primul – cu începere...
Română
Mar, 09/10/2018 - 11:47 |

Ministerul Finanțelor, conform Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare trasfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017, informează despre pertecerea seminarului pe Programul Transnațional Dunărea pentru auditorii selectați. Seminarul va avea loc pe 16 octombrie 2018 la Summit Centru, str. Tighina 49/3, Chișinău. Traducerea va fi oferită de către organizatorii seminarului. Technical meeting with the controllers / control coordination body Danube Transnational Programme 16 octombrie 2018 (9:00...
Română
Vin, 28/09/2018 - 13:05 |

Reprezentanții Ministerului Finanțelor, Depozitarului Central Unic și ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare au fost instruiți în cadrul unui seminar cu genericul ,,Dezvoltarea pieței secundare a valorilor mobiliare de stat (VMS) în Moldova”, desfășurat la Ministerul Finanțelor joi, 27 septembrie 2018. Seminarul a fost moderat de către Roman Cern îș ev, Director la Societatea Israeliană a Profesioniștilor în Investiții, Tel-Aviv, Israel. Atelierul a fost organizat pentru a pune în discuție ce măsuri sunt necesare de întreprins pentru a crea condiții prielnice de dezvoltare a pieței...
Română
Mie, 26/09/2018 - 11:42 |

Ministerul Finanțelor, prin intermediul Proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, anunță concurs pentru selectarea participanților la cursul de instruire a formatorilor în domeniul auditului intern, care se va desfășura în perioada noiembrie 2018 – martie 2019. Conform Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.124 din 02 februarie 2018, Ministerul Finanțelor intenționează să fortifice profesiile din domeniul...
Română
Lun, 24/09/2018 - 13:13 |

În perioada 21 septembrie – 30 noiembrie curent, Ministerul Finanțelor organizează pentru reprezentanții APL de nivelul I și II, a doua etapă a instruirilor dedicate inspectărilor financiare efectuate pe parcursul anului 2017 în raioane. Sesiunile de instruire vor fi moderate de către reprezentanții Inspecției Financiare și se vor desfășura în sălile de ședințe ale următoarelor centre raionale: Rezina, Taraclia, Cahul, Telenești, Cimișlia, Șoldănești, Ocnița, Nisporeni, Rîșcani, Călărași și Florești. Graficul poate fi accesat aici . La instruiri sunt invitați reprezentanții oficiilor...
Română
Vin, 07/09/2018 - 13:19 |

Ministerul Finanțelor a organizat în perioada 05-06 septembrie curent, seminarul de instruire dedicat managementului integrat al riscurilor la care au participat reprezentanți ai autorităților publice. Scopul seminarului a fost de a consolida cunoștințele teoretice și de a dezvolta aptitudinile practice ale managerilor operaționali responsabili de managementul riscurilor. În cadrul seminarului, experții străini Jan van Tuinen și Manfred van Kesteren de la Ministerul Finanțelor din Olanda au vorbit despre managementul riscurilor prin prisma COSO. De asemenea, a fost prezentată experiența...
Română
Vin, 30/03/2018 - 17:06 |

Ministerul Finanțelor a organizat în perioada 28-29 martie curent, sesiunea de instruire ,,Aspecte generale privind achizițiile publice și managementul riscurilor de corupție. Colaborarea auditorilor interni cu alți furnizori de asigurare”, dedicată auditorilor interni din cadrul APC și APL de nivelul al doilea, precum și auditorilor interni care dețin certificate de calificare în domeniu. Scopul și obiectivele seminarului au fost axate pe schimbul de opinii, experiență și interacțiune între auditori interni cu alți furnizori de asigurare, precum și a familiariza participanții la seminar cu...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Curs de instruire