Comunicate

Lista completa a Comunicatelor de presă în ordine cronologică.

Filtrarea după tipul articolului.
07.02.2018 | Eveniment

Ministerul Finanțelor a inițiat seminarele de instruire a autorităților publice referitor la utilizarea instrumentelor electronice de achiziții publice

În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, Ministerul Finanțelor promovează...Read more
07.02.2018 | Atelier de lucru

Măsurile de dezvoltare a controlului financiar public intern au fost discutate cu auditorii interni din sectorul public

Reprezentanții Ministerului Finanțelor și conducătorii subdiviziunilor de audit intern din sectorul public s-au reunit în ședință de lucru pentru a discuta Programul de dezvoltare a controlului...Read more
06.02.2018 | Eveniment

Ministerul Finanțelor a organizat ședința comună a secretarilor generali de stat dedicată eficientizării utilizării banilor publici

Marți, 6 februarie, Ministerul Finanțelor a organizat o ședință comună cu secretarii generali și secretarii de stat din cadrul autorităților publice centrale din țară și misiunea Fondului Monetar...Read more
06.02.2018 | Eveniment

În atenția părților interesate din domeniul contabilității

Ministerul Finanțelor anunță selectarea participanților pentru elaborarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în sistemul parteneriatului public - privat. Activitatea...Read more
31.01.2018 | Eveniment

Republica Moldova a participat pentru prima dată în clasamentul mondial de transparență bugetară

Țara noastră a acumulat 58 de puncte în clasamentul mondial Open Budget Index 2017 (OBI), care măsoară transparența, supravegherea și participarea publicului în procesul bugetar. Deși punctajul în...Read more
31.01.2018 | Eveniment

Ministerul Finanțelor extinde aria de servicii electronice pentru autoritățile și instituțiile publice din țară

Începând cu data de 30 ianuarie curent, autoritățile publice locale și instituțiile publice care se deservesc la trezoreriile regionale prezintă în format electronic delegațiile (împuternicirile)...Read more
24.01.2018 | Eveniment

Reprezentanții Ministerului Finanțelor și cei ai autorităților publice locale au discutat mai multe subiecte de actualitate

Reforma privind regionalizarea trezoreriilor a fost o temă abordată în mod prioritar, fiind făcută prezentarea detaliată a schemei de lucru după noua structură. De asemenea, autorităților li s-a adus...Read more
22.01.2018 | Transparența

Declarația privind buna guvernare pentru anul 2017 urmează a fi emisă până la 31 martie 2018!

Ministerul Finanțelor informează conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale...Read more
09.01.2018 | Eveniment

În atenția auditorilor interni din sectorul public - dovezile privind dezvoltarea profesională pot fi prezentate doar până la sfârșitul lunii ianuarie!

Ministerul Finanțelor informează că certificatele de calificare profesională ale auditorilor interni din sectorul public pot fi menținute dacă aceștia prezintă dovezi de acumulare a orelor de...Read more
28.12.2017 | Eveniment

Comunicat informativ privind analiza guvernantei bugetar-fiscale şi a relevanţei instituirii unui consiliu fiscal în Republica Moldova

În scopul realizări obiectivului de consolidare a guvernanței bugetar-fiscale în Moldova cu alinierea la bunele practici europene, Ministerul Finanţelor a publicat rapoartele privind revizuirea...Read more
28.12.2017 | Eveniment

Republica Moldova a primit din partea Uniunii Europene suport bugetar sub formă de grant în sumă de 36,3 milioane de euro

Finanțarea externă, oferită de UE, sub formă de grant pentru suportul bugetar în sumă de 36,3 mil. euro a fost debursat astăzi pe conturile Ministerului Finanțelor. Obiectivele acestei asistențe sunt...Read more
28.12.2017 | Eveniment

Primul set de proiecte de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public a fost elaborat

Primul set de proiecte de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) conține zece standarde, elaborate în conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru eleborarea...Read more
21.12.2017 | Eveniment

FMI a alocat o nouă tranșă de 22,2 milioane de dolari Republicii Moldova

Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional a aprobat cel de-al doilea raport de evaluare al Acordului cu Republica Moldova. Urmare a evaluării progresului înregistrat în realizarea...Read more
20.12.2017 | Eveniment

Al patrulea secretar de stat a fost numit în funcție la Ministerul Finanțelor

În ședința de astăzi, Guvernul a numit în funcție secretarul de stat în domeniul bunei guvernări, control financiar public intern, contencios, active ale statului, achiziții publice și reglementare a...Read more
14.12.2017 | Delegații oficiale

Participarea delegației guvernamentale la Conferința Ministerială SIGMA de la Paris

La 14 decembrie 2017, o delegație a Guvernului Republicii Moldova compusă din Ministrul Finanțelor Octavian Armașu, Secretarul general al Guvernului Lilia Palii, directorul Centrului pentru...Read more

Pagini

Abonează-te la Comunicate

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda