Transparența

Vin, 06/10/2017 - 13:41 |

Ministerul Finanțelor a transferat către Banca Națională a Moldovei suma care acoperă dobânzile și costul valorilor mobiliare de stat (VMS) cu maturitatea de un an, emise în toamna anului trecut. Transferul respectiv privește executarea unor obligații de plată care derivă din garanțiile de stat, acordate BNM pentru creditele de urgență în anii 2014 și 2015.

Română
Vin, 29/09/2017 - 14:03 |

Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a avut astăzi o întrevedere cu șeful Delegației UE în Republica Moldova, Peter Michalko, în contextul începerii misiunii diplomatice în țara noastră.

Peter Michalko a menționat că susține aspirațiile Republicii Moldova în tendința spre progres și dezvoltare, urmând vectorul european. În cadrul discuțiilor, s-a pus accent și acțiunile pe care trebuie să le realizeze Ministerul Finanțelor în contextul implementării Acordului de Asociere UE-RM.

Română
Mar, 26/09/2017 - 14:00 |

În data de 25 septembrie, pe contul valutar al Ministerului Finanțelor deschis la BNM, au fost transferate circa 40 mil. euro, echivalentul a 845,3 mil. lei moldovenești. Banii reprezintă cea de-a treia tranșă (finală) din împrumutul oferit în baza Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România, ratificat în octombrie 2015.

Asistența financiară rambursabilă va fi utilizată pentru finanțarea programelor de cheltuieli prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2017.

Română
Mar, 12/09/2017 - 08:49 |

Ministerul Finanțelor reamintește că în data de 21 august 2017 au fost plasate pentru consultare publică modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).

Proiectul conține propuneri de modificare și completare a mai multor SNC-uri, care decurg din procesul de transpunere în legislația națională a Directivelor europene.

Română
Lun, 04/09/2017 - 14:09 |

Din data de 4 septembrie, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

         

Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace:

        - serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Română
Vin, 01/09/2017 - 10:38 |

Ministerul Finanțelor a finalizat procesul de examinare a propunerilor şi obiecțiilor la proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018, recepționate urmare consultărilor publice cu mediul de afaceri şi comunitatea de experți.

Documentul elaborat propune o politică echilibrată în domeniu, iar principalele modificări materializează inclusiv rezultatul asistenței tehnice, finanțată prin intermediul Good Governance Fund.

Română
Vin, 01/09/2017 - 10:30 |

Beneficiarii care au depus cereri pentru indexare până la sfârşitul lunii aprilie curent, pot să-și ridice plățile de la orice oficiu/agenţie a Î.S. ”Poşta Moldovei”. Sumele indexate sunt achitate la prezentarea actului de identitate. Moştenitorul va prezenta suplimentar și certificatul de deces şi copia certificatului de moştenitor, autentificată notarial.

Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Transparența